חברת Biobeat

תיאור חברת המטרה

החברה פתחה מוצר Medical Device העוסק בניטור מדדים ובדיקות רפואיות רציפות, בקצבים העולים במאות אחוזים על אלו הקיימים כיום וברמת דיוק מקסימלית. לחברה בתי חולים וחברות אשר כבר לקוחות פעילים.

ההשקעה

סך הגיוס 5,400,000 ₪

המודל העסקי

מכירה של מוצרי החברה המגוונים במספר אפליקציות רפואיות

קדימות ובטחונות

השקעה בהון מניות החברה באמצעות שותפות ונציגות בדירקטוריון החברה.

ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל coshare בנושא ״תחרותיות בשוק הסליקה בישראל״

הטקסט בדף הריאיון: ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל בתוכנית הכלכלית של שרון גל