הצטרפות כמשקיע

11.03.2016

ואיפסום, לורם

חלוקת רווחים


קבלת אישור השקעה


העברת הסכמים חתומים


פגישה עם המשקיע

השקעה בחברת המטרה

העברת כסף לחשבון

חתימת הסכם

ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל coshare בנושא ״תחרותיות בשוק הסליקה בישראל״

תמולל הראיון

הטקסט בדף הריאיון: ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל בתוכנית הכלכלית של שרון גל