CoShare Triple

קדימות ובטחונות

השקעה בהון מניות החברה שותפות ונציגות בדירקטוריון החברות.

המודל העסקי

מכירה של מוצרי החברות המגוונים בערוצי עולם הבריאות

ההשקעה

6,500,000 ₪

תיאור חברות המטרה

השקעה משותפת בחברות הבוגרות של החממה הטכנולוגית EHV. פתרונות בתחום זיהוי אלרגנים, קלינאות תקשורת

ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל coshare בנושא ״תחרותיות בשוק הסליקה בישראל״

הטקסט בדף הריאיון: ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל בתוכנית הכלכלית של שרון גל