חברת spartonix

תיאור חברת המטרה

ספרטוניקס יוצרת משחקי מובייל מרגשים המבוססים על מניעים אנושיים. שוק משחקי המובייל נאמד בשנת 2015 בכ-18 מליון

ההשקעה

סך הגיוס 2,800,000 ₪

המודל העסקי

מודל רכישות מוצרים וירטואלים במשחק + פרסומות ובאנרים של חברות מסחריות המפרסמות במשחק

קדימות ובטחונות

קדימות מלאה מהכנסות החברה עד לגובה החזר ההשקעה ולאחריה-מדיניות חלוקת דיבידנדים

ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל coshare בנושא ״תחרותיות בשוק הסליקה בישראל״

הטקסט בדף הריאיון: ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל בתוכנית הכלכלית של שרון גל